reli-events.nl

terug naar de Oorsprong,
terug naar het Doel,
terug naar de Zin,
om voor uit te komen.

reli-events.nl, onderdeel van ap-art.net

mis·sie (de ~ (v.), ~s) speciale opdracht
am·bi·tie (de ~ (v.), ~s) streven om carrière te maken

onze missie & ambitie

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
Bron van inspiratie: de Bijbel, Matteüs 28:19-20.

vi·sie (de ~ (v.), ~s) de wijze waarop men zaken beoordeelt en/of beschouwt

onze visie

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Bron van inspiratie: de Bijbel, Johannes 3:16.

Het beeldmerk van reli-events.nl is voor velerlei uitleg vatbaar. Het zegt iets over haar veelzijdigheid.
 
platte knoop
de twee touwen van gelijke dikte symboliseren reli-events.nl en haar opdrachtgever. Beiden zijn met elkaar verweven. Samen creëren zij openingen met ruimte voor eigen inbreng.
 

kettingschakels
communicatie is de schakel tussen de gedachten van twee of meer mensen; tussen die van u en van reli-events.nl. Om er één gedachte van te maken.

visnet
de gevlochten touwen symboliseren het netwerk van vakmensen in communicatiewensen waarmee reli-events.nl intensief samenwerkt.
 
vis
het Griekse woord voor "vis" is "IXTHYS" (spreek uit als "ichtùs"). Het is de afkorting voor Iesùs Christòs Theòy Uiòs Sotèr ofwel Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Hij is ons voorbeeld.